Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), informujemy o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników serwisu Croozrent.pl.

 

Administratorem Pani/Pana danych jest P.H. AR-SANIT S.C., z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Grabiszyńska 67, 53-503 Wrocław o numerze NIP: 8970016158, REGON: 005994293 (dalej jako „Administrator“).

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
  2. obsługi zapytań (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
  3. obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
  4. przechowywania dokumentacji i spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO),
  5. przesyłania informacji marketingowych – odbywa się to na podstawie udzielonej zgody o ile została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO),
  6. monitorowania i poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, dane osobowe co do których jesteśmy Administratorem możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym na nasze zlecenie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania, organom nadzoru). Dane Użytkowników traktujemy jako poufne.

 

Podanie danych jest dobrowolne, a jeżeli jest wymagane to jest to wyraźnie wskazywane przez Administratora (realizacja umowy, rozpatrzenie reklamacji, obsługa zapytania) bądź wymagane przepisami prawa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów (np. do czasu cofnięcia zgody lub w przypadku podania danych dla potrzeb realizacji umowy do czasu rozwiązania Umowy). Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.